logo
Shenzhen Slinya Electronics Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Điện thoại & phụ kiện máy tính, người tiêu dùng sản phẩm điện tử, máy ảnh & hình ảnh, nguồn cung cấp điện, ánh sáng và ánh sáng